Wentylacja kuchni, nawiewno-wywiewna, z wykorzystaniem wentylatorów kanałowych.

Poniższa galeria przedstawia zabrudzenie filtra powietrza, zamontowanego na instalacji nawiewnej, po rocznej pracy układu wentylacyjnego w centrum Łodzi. Na filtrze znajdowała się blisko centymetrowa warstwa różnego rodzaju zanieczyszczeń. Dla porównania zamieszczamy zdjęcie przedstawiające jak wyglądają nowe filtry.