Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w systemie wentylacji jest filtracja. Od filtracji uzależniona jest:

  • jakość powietrza w wentylowanym budynku
  • higiena instalacji
  • kondycja całego systemu wentylacji

Sporo instalacji wentylacyjnych ma wbudowany system informujący o zbliżającym się czasie wymiany filtra. Informacje zwykle wysyłane są co pewien, ściśle określony czas. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości pełnego wykorzystania pojemności pyłowej filtrów. System bez automatycznej kontroli zabrudzenia, wysyła informację nie uwzględniającą rzeczywistego stanu filtra. W konsekwencji, filtry użytkowane są za krótko lub zbyt długo.

A.   Za wcześnie wymieniony filtr

Zbyt krótki czas użytkowania filtra prowadzi do niewykorzystania jego pełnego potencjału. W efekcie zwiększają się ogólne koszty ich wymiany w przeciągu roku.

B.   Za późno wymieniony filtr

Silne zabrudzenie filtra uniemożliwia poprawny przepływ powietrza w instalacji, zmniejszając wydajność systemu.

Na wsi, gdzie ilość pyłu znajdującego się w powietrzu jest stosunkowo niska, osiągnięcie pełnego wykorzystania potencjału filtra może nigdy nie nastąpić. System poinformuje użytkownika o potrzebie zmiany filtra, mimo że przepływ powietrza w instalacji jest prawidłowy a filtr jest relatywnie czysty.

Biorąc pod uwagę miasto, poziom zanieczyszczenia jest na tyle wysoki, że wymiana filtra jest koniczna dużo szybciej, niż przewiduje to czas określony przez producentów. Opór stawiany przez zabrudzony filtr, spowoduje niewłaściwy przepływ powietrza. W efekcie końcowym zwiększają się koszty ogrzewania, ze względu na zmniejszenie wydajności odzyskiwania ciepła.

Warto zwrócić uwagę na rekuperatory z automatyczną kontrolą zabrudzenia filtra

Urządzenia wyposażone w taki system, monitorują opór powietrza stawiany przez filtr. Kontrola pozwala na poinformowanie użytkownika o wymianie filtra, dokładnie wtedy, gdy jego pojemność pyłowa jest w pełni wykorzystana.

Kontrola jest wykonywana w ustalonych przez użytkownika odstępach czasu. Podczas całego procesu, system musi zbadać ciśnienie zarówno przed, jak i za filtrem, przy nominalnej wartości przepływu powietrza. Użytkownik zostaje poinformowany o potrzebie wymiany filtra dopiero, gdy różnica ciśnień przekroczy wartość graniczną.

Większość rekuperatorów dostępnych na rynku, ma ustalony tryb, który co 6 miesięcy wysyła informację o konieczności wymiany filtra. Urządzeń działających na zasadzie różnicy ciśnień jest bardzo mało, jednak warto zdecydować się na zakup takiego rekuperatora, ponieważ mierzy on realny stan zabrudzenia filtra. Od 30 do 60% kosztów eksploatacji stanowią koszty filtracji. Rekuperator  z systemem automatycznej kontroli zabrudzenia filtra pozwoli na ograniczenie tych kosztów.