W starszym budownictwie strata ciepła w domu związana z wentylacją stanowiła niewielką część całkowitych strat ciepła. W nowoczesnym budownictwie udział strat wentylacyjnych w całym bilansie cieplnym budynku dochodzi nawet do 50%. Jest to efekt zmniejszenia innych strat ciepła budynku przez ściany, okna i drzwi. Straty ciepła budynku wynikające z przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne są łatwe do ograniczenia przez zastosowanie lepszych materiałów izolacyjnych. Aby zminimalizować straty ciepła wywołane przez wentylację powinniśmy zastosować układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, potocznie zwany rekuperacją.

Decydując się na zastosowanie wentylacji grawitacyjnej należy pamiętać, aby w stolarce okiennej wykonać nawiewniki, z uwagi na fakt, że nowoczesne budownictwo jest bardzo szczelne. Jeśli nie wykonamy nawiewników okiennych wówczas dom będzie bardzo słabo wentylowany i komfort przebywania w takim pomieszczeniu będzie niski.

Wentylacja grawitacyjna pracuje skutecznie tylko wtedy, jeśli do domu jest dostarczane powietrze z zewnątrz. Dlatego straty ciepła wywołane działaniem instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej sięgają we współczesnych, dobrze ocieplonych budynkach do 50% wszystkich strat energii. Do niekorzystnej sytuacji dochodzi głównie w okresie zimowym. Największą wadą wentylacji grawitacyjnej, z punktu widzenia strat energii, jest wprowadzanie do budynku zimą powietrza o temperaturze sięgającej -20°C oraz usuwanie przez kominy wentylacyjne z budynku takiej samej ilości powietrza o temperaturze około +20°C. Aby utrzymać w pomieszczeniach temperaturę +20°C, system ogrzewania zmuszony jest podgrzać całą wprowadzaną do budynku ilość powietrza do poziomu +20°C.  Można więc postawić tezę, że koszty ogrzewania w dużym stopniu zależą od zastosowanego systemu wentylacji. Wentylacja grawitacyjna ma jeszcze jeden fundamentalny problem co do zasady działania. Funkcjonuje ona tym gorzej, im mniejsza jest różnica temperatur między domem a powietrzem zewnętrznym. W zimie pracuje wydajnie jednocześnie pozbawiając dom ciepła, natomiast w okresach przejściowych oraz latem, pracuje mało wydajnie pozbawiając dom skutecznej wentylacji.

Rozwiązaniem problemów wentylacji jest zastosowanie centrali wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, nazywanej potocznie rekuperatorem. Tego typu urządzenie odzyskuje aż 90% ciepła usuwanego z budynku. Przy zastosowaniu rekuperatora koszt ogrzewania budynku może zmniejszyć się nawet o 2 000 PLN rocznie. Dodatkowo zapewnia filtrację powietrza nawiewanego do budynku, co chroni mieszkańców przed groźnym dla zdrowia smogiem. Jakość przebywania w pomieszczeniach znacznie wzrasta, gdyż przez 24 godziny na dobę rekuperator wtłacza do domu świeże i czyste powietrze, usuwając przy tym nadmiar wilgotności oraz dwutlenek węgla. W nowoczesnym budownictwie zastosowanie rekuperatora staje się standardem.